AXA Ochrona odpowiedzialnych za księgowość i obsługę płac

Przykładowe ceny

Pakiet A

360 

rok

Ochrona w przypadku
zarzutów (US, ZUS, PIP)

Refinansowanie kar, grzywien
mandatów

Odpowiedzialność cywilna

Suma ubezpieczenia:

20 tys. zł

TAX 360

Pakiet B

600 

rok 

Ochrona w przypadku
zarzutów (US, ZUS, PIP)

Refinansowanie kar, grzywien
mandatów

Odpowiedzialność cywilna

Suma ubezpieczenia:

50 tys. zł

TAX 360

Pakiet C

1000 

rok 

Ochrona w przypadku
zarzutów (US, ZUS, PIP)

Refinansowanie kar, grzywien
mandatów

Odpowiedzialność cywilna

Suma ubezpieczenia:

100 tys. zł

TAX 360

Pakiet D

1900 

rok 

Ochrona w przypadku
zarzutów (US, ZUS, PIP)

Refinansowanie kar, grzywien
mandatów

Odpowiedzialność cywilna

Suma ubezpieczenia:

250 tys. zł

TAX 360

Jak działa ubezpieczenie

Ubezpieczenie zaczyna działać wtedy, gdy Ubezpieczonemu grozi postawienie (lub zostały postawione) zarzuty ze strony fiskusa, ZUS bądź PIP. W jego ramach AXA:

Pokrywa wszelkie koszty związane z obroną prawną: koszty wynagrodzenia prawnika, koszty ekspertyz, koszty sądowe i postępowania egzekucyjnego.

Refunduje nałożone na Ubezpieczonego mandaty, grzywny i kary administracyjne (nałożone przez fiskusa, ZUS lub PIP) i kary sądowe.

 

Pokrywa szkody wyrządzone pracodawcy przez pracownika.

Menu

Bezpieczny podatnik

Bezpieczny podatnik to wspólne przedsięwzięcie AXA i EY mające na celu

zwiększanie bezpieczeństwa podatkowego firm.


 

UBEZPIECZYCIEL: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul Chłodna 51, 00–867 Warszawa

OBSŁUGA KONTROLI I SPORU: Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.,

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

ORGANIZACJA PROJEKTU: CR21 Sp. z o.o.; Al. Jerozolimskie 31 lok 3, 00-058 Warszawa

Kontakt

CR21 Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 31 lok 3

00-058 Warszawa

+48 603 245 525

kontakt@bezpiecznypodatnik.pl

Copyright CR21 2019